3D-Printing

3D-Printere gir uante muligheter for produkter du kan skrive ut eller designe selv. Ved 3D-printing kan man si at det kanskje er kun fantasien som setter grenser for det man kan lage.

Bilde hentet fra Googles Creative Commons-lisenser som tilsier at forfatter lar distribusjon av bilde brukes fritt: flickr hentet 18.01.2022
Hva er 3D-printing?

3D-Printing eller additiv produksjon som det også blir kalt er en produksjonsmetode som bygger objekter til faste materialer ved hjelp av tredimensjonale digitale modeller. Dette arbeidet utføres av en 3D-printer som skriver ut lag på lag ved et valgt materiale som varmes/smeltes i printeren og settes sammen ved hjelp av instrukser fra en datamaskin. Fremgangsmåten kan med andre ord bli litt langvarig, spesielt ved komplekse design eller produkter som trenger mange lag. 3D-printing har en unik egenskap i å framstille komponenter som er geometrisk komplekse og nesten umulig å produsere ved tradisjonelle arbeidsprosesser.

Additiv produksjon i Norge

Bruken av denne teknologien er i stor økning og potensiale for denne type teknologi åpner opp for flere muligheter her i Norge. Additiv produksjon er derfor knyttet til store forventninger innen bioteknologi, vareproduksjon, design og modeller. Vi ser blant annet hvordan 3D-printing kan spare oss en del kostnader, tid og arbeidskraft fra gamle tradisjonelle prosesser. Et eksempel kan være helsesektoren som var hardt rammet under den pågående pandemien. Før koronakrisen var behovet for smittevernutstyr ganske stabilt, så traff pandemien og prisene steg samtidig som lagrene var i ferd med å tømmes. Bedrifter og hobbyentusiaster satte i gang med 3D-printende ansiktsvisirer som ble brukt av sykehusene før de rakk å kjøpe inn utstyret på lav pris fra importører.

Som nevnt tidligere så er det kun nesten fantasien som setter grenser for bruken av denne teknologien. Det er ikke bare helsesektoren men ingeniører, arkitekter, og industrier som kan få store fordeler med denne teknologien. Spesielt er det kanskje viktig for masseproduksjons industrier og forbrukere innlands. Ved 3D-printing kan for eksempel en forbruker erstatte komponenter i en bil for å reparere den selv. Bedrifter trenger ikke å være avhengig av import og kan ha større tilgjengelighet for diverse produkter. Et annet eksempel også innenfor helsesektoren kan være 3D-printing av organer. For dere som er interesserte over potensialet/bruken av 3D-printing medfører, vil jeg legge igjen en lenke her om et 3D-printet hjerte: https://www.nrk.no

Kilde:https://www.healtheuropa.eu
Arbeidskraft redusert?

Som nevnt tidligere åpner 3D-printing en del muligheter for Norge. Ved additiv produksjon i Norge vil det dermed føre til mindre import av råvarer, lavere bruk av arbeidskraft tilknyttet til modell, design eller gamle tradisjonelle arbeidsmetoder som er utdaterte. Dermed vil det kanskje påvirke flere arbeidsområder som da virker utdaterte på grunn av denne teknologien. Det første som kommer opp i mine tanker er leverandører og distribusjonstjenester. Når lokal samfunnet altså bedrifter og individer selv kan produsere produkter vil behovet for leverandører og distribusjon synke. Flere vil bli arbeidsledige og leverandørene vi ser i dag må kanskje rette seg mot andre produkter eller til materiale for 3D-printere. Derav tror jeg ikke at de vil forsvinne helt men at det betraktelig vil bli redusert med leverandører og distribusjons partnere. Dette vil kanskje påvirke flere ledd innenfor denne industrien som er tilknyttet til for eksempel digital markedsføring.

Hva vil skje med digital markedsføring?

I dag ser vi at digital markedsføring er en del av hverdagen vår men kan 3D-printere være en trussel for den digitale markedsføringen eller vil den være effektiv? De fleste artikler på nettet beskriver hvordan 3D-printing eller additiv produksjon vil være med på ¨å effektivisere digital markedsføring. Ved at hele prosessen blir mer forutsigbar, vil være til stor hjelp i å styrke troverdigheten for den digitale markedsføringen. 3D-printere kan være med på å diversifisere bedrifter, og digital markedsføring ettersom at de kan tilby flere produkter for forskjellige typer markeder. En annen ting å bemerke seg er at 3D-printing kan tilfredstille kundenes forskjellige ønsker, dette vil være til stor hjelp i å effektivisere framstillingsevnen for digital markedsføring av produkter.

Derimot kan man spørre seg selv, er det da behov for digital markedsføring ettersom man eventuelt i fremtiden kan produsere disse komponentene/produktene selv? Tidligere i innlegget ble det forklart hvordan leverandører og distribusjon vil bli redusert i forhold til arbeidskraft. Digital markedsføring vil ikke nødvendigvis lide av samme skjebne men det vil nok bli mer komplisert i å markedsføre spesifikke produkter som kan markedsføres idag, ettersom flere ville kunne lage produkter selv ved 3D-printing. Det vil altså være både fordeler og ulemper for digital markedsføring mener jeg og kun de som tilpasser seg denne teknologien vil kunne levere da en effektiv digital markedsføring.

Legger også til en video som viser hvordan 3D-printing allerede i dag er til stor hjelp for kompliserte situasjoner/oppgaver.

Kildeliste:

En kommentar om “3D-Printing

  1. God forklaring av 3D-printing! Du knytter temaet opp mot norge, ulike sektorer og digital markedsføring, flott bruk av refleksjon og flere dimensjoner av et spennende tema 😀

    Fin lengde på artikkelen. Bra at du bruker bilder, og henviser til både disse og andre kilder du har brukt på en fin måte.

    Liker at du også har tatt med en film nederst, her er terskelen lav for leseren å se mer, samtidig som der krever minimal ekstra innsats.

    Et tips til deg er å avslutte innlegget med en liten oppsummering av de viktigste punktene du har tatt for deg og som du vil leseren skal huske på. Det kan også være verdt å tenke på om du kan skape enda mer luft i lesingen, for eksempel ved å dele inn i fler overskrifter, bruke uthevinger eller punktlister!

    Veldig bra jobbet, her altså, fortsett det gode arbeidet. Takk for interessant lesing.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.