Influencer marketing

En type markedsføringskanal som har vokst eksponensielt i forhold til andre markedsføringskanaler er «influencer marketing» eller påvirkningsmarkedsføring som det også blir kalt. Spesielt har veksten vært stor på sosiale medier og har ført til stor suksess for flere små og store selskaper. I dette innlegget vil vi gå nærmere på hva influencer marketing er og hvordan det fungerer

What Is Influencer Marketing? An Industry on the Rise · Babson Thought &  Action
Bilde hentet fra: https://entrepreneurship.babson.edu/what-is-influencer-marketing/

Hva «Influencer marketing» er

Som nevnt innledende i artikkelen er «Influencer marketing» en markedsføringskanal, der hvor man som merkevare kan benytte seg av mennesker med stor påvirkningskraft i digitale kanaler. I følge unitedinfluencers kan dette være i form av at influencerne lager kreative annonser for annonsøren og publiserer disse i sine egne kanaler, eller ved at annonsøren benytter seg influencernes merkevare, tilstedeværelse, eller innhold i egen markedsføring. Selskapet eller virksomheten betaler for denne type markedsføring ettersom influenceren som nevnt tidligere har sin egen merkevare, tillit, og omdømme i form av kanskje followers på Instagram, likes på for eksempel Facebook eller andre digitale plattformer. Selskaper og virksomheter vet at influencere har tillit i form av merkevaren deres og mennesker verdsetter som oftest meninger fra mennesker de liker og stoler på. Dermed bygger dette grunnlag for gode kommunikasjonsmåter mellom merkevare og målgruppe ettersom det er effektivt og troverdig.

Hvordan fungerer influencer marketing?

Som nevnt avsluttende i det tidligere avsnittet fungerer influencer marketing ved å være kommunikasjonsmåter mellom merkevare og målgrupper. Her legges det vekt på merkevare, tillit og om influenceren har promotert produktet på en måte som skaper «troverdighet» hos målgruppen. Det finnes for eksempel influencere som blir plukket ut kun for å promotere et spesifikk produkt basert på antall followers og likes, noe som ikke nødvendigvis vil garantere effektivitet eller god markedsføring. Troverdigheten skapes ikke bare som følge av antall tilhengere på sosiale plattformer men på hvordan influenceren skaper tillit/troverdighet til målgruppen ved for eksempel bruk av produktet gjennom dokumentasjon som «vlogging». I prinsippet kan alle være influencere men det kreves en slags salgs egenskap også for å fremstille et produkt som troverdig. Eksempelvis vil folk som er opptatt av videospill vende seg til Youtube`re eller «streamere» som har en merkevare, og store målgrupper knyttet til sin kanal som kan øke troverdigheten/tilliten overfor et spill som de kan promotere. Andre influencere kan for eksempel promotere klær, som de bruker for å skape en slags trend til målgruppene de sikter mot. Sosiale medier spiller også en stor rolle på hva man promoterer og hvordan influencer marketing fungerer. Det er slik at ikke alle produkter passer i alle sosiale kanaler. Eksempelvis er Instagram et kjent sted for influencere å promotere en rekke forskjellige produkter, men vi ser på de fleste influencere på applikasjonen at det er tydelige mønstre på hva som typisk promoteres på Instagram som: klær, sminke, smykker osv. Det er dermed viktig å belyse hvilke plattformer man bør bruke for de ulike produkt typene man promoterer.

Ikke alltid bra markedsføring

Som alle andre kan også influencere gjøre feil i løpet av hverdagen sin. I flere tilfelle vil oppstyr/skandaler være nok for at en influencer karriere aldri vil kunne fungere. Det er ikke kun dem selv de påvirker men målgruppen/kundebasen som de holder og produkter de eventuelt skal stå for eller har stått for som blir påvirket. Det er flere forskjellige «skandaler» som viser til hvordan markedsføringen i noen tilfeller ikke vil være en særdeles god strategi for en virksomhet og deres produkt. Eksempelvis ble sminkeinfluenceren «James Charles» anklaget for seksuell trakassering av mindreårige. Kritikken mot influenceren førte til at det ga negative resultater for både influenceren og samarbeidspartnere i form av salg og resultater. Spesielt ble det vekt lag på sosiale medier der man nærmest ville boikotte influenceren og samarbeidspartnere for å ha fortsatt samarbeidet i etterkant og ikke avbrutt alle former for samarbeid etter så grove anklagelser. Det viser hvordan influencer marketing også kan «ødelegge» produkter for virksomheter. Dermed kan det å knytte markedsføringen sin til influencere innebære en risiko for virksomheter som ikke kan garanteres at influenceren ikke skaper oppstyr.

Oppsummert

I dette blogginnlegget har vi tatt for oss hva «influencer marketing» er og hvordan det kan fungere positivt for virksomheter og hvordan det kan fungere negativt for virksomheter. Influencer marketing er en markedsføringskanal som har vokst mye i løpet av den «digitale periode» vi befinner oss i. Stadig bruker influencere sosiale medier for å tilknytte målgrupper med produkter de promoterer eller ønsker å fremme. Kundebaser vokser som følge av influencerens troverdighet og tillit som bygges gjennom dokumentasjonen de utfører ved for eksempel vlogging. Dette som også sees på som underholdning av flere bygger videre på kundebasen og skaper en merkevare hos influenceren, som alt i alt gir influenceren et godt grunnlag i å kreve penger for å promotere produkter for virksomheter. Bedrifter og virksomheter må derimot være forsiktig med utvalget av influencere og vite så mest som mulig om «influenceren» før de omgås eller kommer i samarbeid med dem. Samtidig er det svært viktig for bedrifter å vite hvilke plattform de skal promotere produktet sitt på, som igjen vil si at valget på influencer kan være essensielt for produktet og resultatet de ønsker.

Kildeliste:

https://no.achadinha.net/the-10-best-bachelor-podcasts-fans-should-listen-to (influencer skandaler)

https://entrepreneurship.babson.edu/what-is-influencer-marketing/ (Hva influencer marketing er)

https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing/

https://www.bigcommerce.com/blog/influencer-marketing/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.