Networking – Hvordan lykkes

I dag blir hele 80 % av alle jobbannonser aldri utlyst i følge kurset «Networking basics». Mange unge sliter med å få seg jobb i dag blant annet er erfaring, mangel på kontakter/nettverk, og nyutdannede noen av grunnene til at unge ikke får tak i jobb. I kurset » Networking basics» gis det grunnleggende innføring og forståelse på hvordan man skal bygge nettverk og kontakter. I dette blogginnlegget vil det viktigste fra kurset oppsummeres, det mest essensielle fra alle de forskjellige modulene og . Gjennom kurset «Networking basics» av Paul Pesek og til de som leser dette blogginnlegget håper jeg på at det skapes et bedre utgangspunkt i å bygge et nettverk.

Bilde hentet fra https://first-round.teachable.com/courses/1286952/lectures/29507080

Modulene

De forskjellige modulene lærer oss hvordan vi kan ta kontakt med arbeidslivet gjennom hele kurset. Vi ser fra bilde hvordan prosessen på papir egentlig kan se ut, det arbeidstaker må prøve å finne ut er hvordan man skal koble de forskjellige punktene som vist på bilde.

Modul 1

«Your professional identity» altså din profesjonelle identitet. Her påpeker Pesek spesifikt hvordan identiteten fra student endres til arbeidstaker. Blant annet forteller han hvordan endringen er en gradvis overgang som skjer over flere år. Samtidig forklarer han hvordan man kan effektivisere denne prosessen ved at man fremstiller seg selv mer profesjonell. Dette innebærer at man da viser empati, takknemlighet forståelse, og at man muligens sletter det gapet mellom en student og en som har erfaring. Det å fremsto mer selvsikker, mer profesjonell (ikke arrogant) vil muligens bidra med å sette deg som arbeidstaker som «trygg» hos arbeidsgiveren sine øyner. Det kan derimot vise til seg at sosiale ferdigheter vil være utrolig viktig til å bygge et nettverk ettersom å være nysgjerrig, vise respekt, å være empatisk, og være takknemlig vil nemlig hjelpe deg med å bygge og etablere kontakter i ditt nettverk.

Modul 2

I denne modulen fokuserer kurset på hvordan/hvem og hvorfor det er viktig å etablere en eller flere mentor i nettverket ditt. Å finne profesjonelle fagfolk innen din bransje via Linkedin ved å synliggjøre seg selv med sine erfaringer, utdanning, og egenskaper. Videre kategoriseres det på hvordan blant annent en person skal anses som «relevant» for deg. Her har Pesek blant annet belyst at det i hovedsak bør være 4 punkter som bør belyses for at man skal finne kontakter til sitt nettverk. Ved første punkt: someone interesting (noen som er interessant for deg), great overlap, perfect overlap og similarities. Dette skal altså forklare hvor relevant denne kontakten er for deg og kan være et godt utgangspunkt for plattformen Linkedin.

Modul 3

Hvordan sender vi en melding på Linkedin for eksempel? Hva er det som gjør at meldingen blir effektiv, eksempelvis vet vi at det kan være utrolig viktig å stille spørsmål som who, why and what i meldingen som blir sendt ettersom det skaper en følelse av trygghet hos selv og til den vi sender meldingen til. Igjen er det de sosiale ferdighetene som spiller en stor rolle og man må stille seg i mottakerens posisjon og stille spørsmål til meldingen man får. Altså er det noen skrivefeil for eksempel, stiller personen relevante spørsmål, om det virker profesjonelt osv. Å sende meldinger til fremmede kan virke litt skremmende men det er samtidig super god trening på å bedre de sosiale ferdighetene sine innenfor den digitale og den virkelige verden.

Modul 4

Her forteller Pesnek om hvordan man effektivisere samtalen man har med en mulig mentor eller ved de profesjonelle fagfolkene. Ved at man stiller med engasjement, nysgjerrighet, ovenfor en eller fler mentorer samtidig som man følger de tre punktene: 1. tid og dato, 2. Finne mottakerens foretrukne kommunikasjonskanal og 3. Telefonnummer (hvis det er flere nummere helst det foretrukne). Det er viktig at man setter disse samtalene som intervjuer nesten ettersom det på en måte er et intervju bare over telefon.

Modul 5

Under denne modulen spesifiserer vi hva bør forholde oss til slik at den man holder en samtale med gir oss de svarene vi ønsker å få. Det blir altså forklart hva vi for eksempel kan si og hva vi ikke kan si. Hvordan vi bør forholde oss og hvordan vi ikke bør forholde oss. Det handler om å samhandle med hverandre, samtidig som man viser hverandre gjensidig respekt og skaper den «gode» relasjonen med den interessante eller relevante personen.

Modul 6

I denne modulen skal du introdusere deg selv på best mulig måte. Her er det fokus på hvordan man kan føre en samtale til dit man ønsker å få samtalen frem til. Samtidig er det viktig at man har struktur og orden ved å frem ting i riktig rekkefølge som nevnt tidligere. Dette innebærer som sagt tidligere å skape en slags trygghet følelse overfor mentor eller arbeidsgiver slik at de kan prosessere informasjonen som blir gitt av arbeidstaker. Her er det viktig å klargjøre en plan før man i det hele tatt starter samtalen, samtidig som man bør være forberedt på ulike type svar, respons, eller oppfølgingsspørsmål.

Modul 7

Her blir mye av det som ble sagt i modul 6 gjengitt. Dette er en modul som baserer seg på hvordan vi kan undersøke best mulig før et mulig intervju for eksempel. Hvordan kan vi stille best mulig til intervjuet? Vi kan undersøke og finne veldig gode spørsmål som vi kan stille til intervjuet, finne informasjon om personen som skal være med i intervjuet, finne felles interesser, finne informasjon om bedrift, forretningsmodell, mål og ambisjoner. Igjen er det viktig å være forberedt på at personen har en annen respons enn det vi ville ha antatt over for svarene vi utgir eller informasjonen vi utgir. Dermed er det viktig at vi kan endre strategi underveis.

Modul 8

Den sist modulen går ut på hvordan man kan ved takknemlighet bygge langvarige gode relasjoner med mentor. Ved at skaper interaksjon ved å vise takknemlighet vil føre til at mentor har en grunn til å kontakte deg tilbake samtidig som man skaper en god relasjon vil denne kontakten kunne bli en nær kontakt som kan bidra til å nå de målene man har satt for seg.

Bilde hentet fra: https://karrierestart.no/karrieretips/2759-hvordan-bygge-og-bruke-nettverket-ditt-

Min erfaring med kurset

Kurset har vært et bra kurs og belyst viktigheten av de forskjellige faktorene for at ditt personlige nettverk skal vokse. Det har i tillegg gått utpå hvordan man skal gå frem til å finne kontakter og etablere disse kontaktene på en saklig og fornuftig metode. Viktigheten på mentor, på hvordan man skal bruke Linkedin som plattform, hvordan man i bunn og grunn stiller seg til en samtale har vært essensiell for min videre utvikling og samtale føring.

Kildeliste:

https://karrierestart.no/karrieretips/2759-hvordan-bygge-og-bruke-nettverket-ditt-

https://first-round.teachable.com/courses/1286952/lectures/29507080 (lenke til kurset)

https://www.dn.no/slik-skaffer-du-deg-mentor/1-1-1454102

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.