Refleksjonsnotat

I dette refleksjonsnotatet skal det reflekteres rundt arbeidsprosessen av egen oppstartet nettbutikk, under faget E-varehandel, del 3 av digital markedsføring. Oppgaven gikk ut på å starte en egen nettbutikk som enten selger da varer eller tjenester, der vår gruppe ABA marketing valgte å selge en tjeneste framfor et eller flere spesifikke produkter.

Hvordan kom vi fram til denne tjenesten?

Ved startfasen var det en del vurderinger som gikk ut på hva vi skulle tilby. Et ønske innad gruppen var å tilby noe som differensierte seg fra det mer «generelle» tidligere grupper hadde tilbudt, og vise til et viktig kurs innen del 3 av faget nemlig Networking basics. Her fikk gruppen stor innflytelse fra kurset, og kurset viste oss viktigheten rundt nettverksbygging og rekkevidde økning. Blant annet viste kurset hvor viktig det var å skape din profesjonelle identitet, opprette kontakter og holde gode relasjoner til disse kontaktene, samtidig hvordan man faktisk kommuniserer gjennom plattformer som for eksempel LinkedIn. En annen viktig faktor for konseptet vårt var hvilke ekspertiser vi hadde tilgjengelig. Innad i gruppen hadde vi allerede mange med svært utfyllende CV-er, med gode og relevante erfaringer, samtidig som vi hadde LinkedIn profiler med store nettverk og vid rekkevidde. Det var også enighet blant annet om hvor vanskelig dette var å gjennomføre og få til alene, hvordan det å skape sin profesjonelle identitet kunne være utfordrende for mange. Den siste faktoren som faktisk fikk oss til å gå med konseptet vi hadde vurdert var vår kompetanse innen fagfeltet. Vi hadde allerede en innad gruppa som hadde lang erfaring med fotografering og filming som vi kunne bruke til den første delen av tjenesten vi tilbyr altså profesjonelle bilder og videoer. Samtidig hadde vi en i gruppa med lang erfaring innen kundeservice og salg bransjen noe som ga oss et godt utgangspunkt innen denne biten av tjenesten vår. Den tredje personen i gruppa vår hadde lang erfaring innen IT som medførte at den tekniske biten ville bli overkommelig. Dermed hadde vi kompetansen, ekspertisen og grunnlaget tilgjengelig i å tilby en tjeneste innen profesjonell profil bygging.

Under prosessen

Under prosessen fikk vi anbefaling i å bruke shopify spesifikt, og vi hadde en i gruppen som allerede hadde erfaring med shopify. Det ville dermed ikke vært gunstig for kundereisen, for våre kunder ettersom vi ville bruke nettsiden vår til å få tak i kundehenvendelser og optimalisere siden for kundehenvendelser. Det innebærer i at siden skal være enkel fremkommelig, brukervennlig og samtidig føle seg trygg på siden. Det var vurderingssituasjoner om hva slags fordeler og ulemper det tilbød seg med shopify og hovedfaktoren gikk ut på at wordpress passet tjenesten vår bedre i henhold til kundereisen. Dermed ble prosessen noe tyngre i og med at det måtte til mye manuelt arbeid for hvordan nettsiden skulle se ut, hva innholdet skulle være og hvordan vi skulle ha dette kontaktskjemaet. Valget gikk da ut på «Elementor» i WordPress som er et redigeringsverktøy for WordPress sider (se link https://elementor.com/blog/what-is-elementor-for-wordpress/ ). Prosessen med manuelt arbeid overfor nettsiden var tidskrevende og vi sto i en del utfordringer på blant annet hvordan vi skulle tilby denne tjenesteløsingen, om det skulle være en pakke eller flere pakker, samtidig hvordan logistikken skulle håndteres og hvordan kundehenvendelsene skulle systematiseres. Vi fant ut etter en del undersøkelser og intervjuer med målgruppen vi hadde i tankene nemlig studenter, at det ikke var alle som trengte rådgivning eller markedsføring, men noen som for eksempel kun ønsket bilder, eller kun ønsket markedsføring eller rådgivning. Dermed kunne vi dele opp tjenesten vår i 3 biter, starterpack, starterpack +, og starterpack pro, der starterpack inneholder profesjonelle bilder/video, starterpack + inneholder bilder/video og rådgivning, mens starterpack pro inneholder alle elementer + markedsføring. Vi fikk også da i samme tidsrom en logo designet av en grafisk designer via våre kontakter og lagde bakgrunnsbilde for nettsiden vår selv for å vise til originalitet og hvor vi er lokalisert.  Logistikken var også utfordrende ettersom vi ikke brukte shopify, medførte dette til at vi måtte komme med et system for den interne logistikken vi hadde ettersom, vi leverte en tjeneste og ikke et spesifikt produkt/er. Derav klarte vi å samle logistikken og kundehenvendelsene i et system ved at vi brukte google sync kalender og teams for å opprette kundehenvendelser slik at vi kunne allokere de forskjellige henvendelsene til de forskjellige avdelingene. Dette medførte til at vi kunne systematisere kundehenvendelser og logistikk på en veldig enkel forankret måte.

Markedsaktivitet

Markedsaktiviteten vi ønsket å gjøre var planlagt i forhold til målgruppen vår: studenter, som ifølge mange nyheter er flest av som sliter med å finne relevant arbeid. Ut ifra disse undersøkelsene fra NRK, VG og andre nyhetsbyråer ser vi at det ikke nødvendigvis var på grunn av karakterer eller studieretning som medførte til høy arbeidsledighet blant studenter, men deres profesjonelle identitet i hovedsak. Derav kunne vi føre markedsaktiviteter som å føre stands på karrieredager på skolen, med plakater som har QR-koder, munn til munn markedsføring. Målet med markedsaktiviteten var at vi skulle spre budskapet vårt om at det finnes en tjeneste der ute som hjelper deg i å bygge din profesjonelle identitet slik at du kan sette en fot inn i arbeidsmarkedet. Vi brukte da sosiale kanaler og prøvde da å dempe kostnadsbildet så mye som mulig ettersom budsjettet ikke var så stort.

Utfordringer og læringsutbytte

Resultatet av dette var at vi fikk en del henvendelser som vi håpet på, men at det var altfor tidskrevende som følge av at gruppen blant annet hadde jobb ved siden av studiene. En annen utfordring vi hadde var at vi slet med å optimalisere nettsiden i henhold til google sine standarder, ettersom ønske var vi skulle bli lagt opp som nr 1 i søkefeltet hvis man for eksempel skrev LinkedIn hjelp. Utover kurset føler jeg at dette har vært en veldig spennende og lærerik prosess som har brakt masse ny kunnskap og ansvar inn i bildet. Selve konseptet høres ganske enkelt ut, men å utføre dette krever en del tid, kunnskap og viljestyrke. Blant annet var det ting som vi ikke fikk ordentlig grep på som for eksempel å systematisere kundeinformasjon på hva slags behov kunden hadde. Her kunne det vært bra å ha en HR-avdeling eller ei form for system som følger tett opp med hva kunden ønsker slik at vi kan realisere deres behov på best mulig måte. En annen utfordring var at det var veldig tidskrevende spesielt som student og deltidsansatt. Mitt personlige læringsutbytte fra faget generelt gikk ut på flere områder, blant annet med viktigheten av å se tjenesten din i et helhetsperspektiv, hvordan man skal tenke strategisk og legge ut strategiske planer. Hvordan man må samarbeide på tvers av kompetanser og fagområder, hvordan man målsetter seg, måle og innsamle informasjon, og viktigheten av OKR for din bedrift. Dermed vil jeg avslutte med å si takk for all den kunnskapen dette faget har brakt meg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.